บริษัท บางกอก ไซเอนซ์ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด เริ่มตั้งขึ้นปีพ.ศ. 2560 จากการรวมกลุ่มของผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์รวมถึงการให้คำแนะนำการใช้งานและบริการหลังการขายกว่า 20 ปีเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารปิโตรเคมีหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งได้รับการตอบสนองจากลูกค้ากลุ่มต่างๆเป็นอย่างดี นอกจากนี้บริษัทของเราได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสนองความต้องการของตลาดที่กว้างขึ้น

      ปัจจุบัน บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงาน ตลอดจนตัวแทนและเอเย่นต์ของบริษัทฯ มีความรู้ ความชำนาญ ให้มีความสามารถในการให้บริการหลังการขายอย่างมีคุณภาพ และมีหัวใจบริการ โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจระดับโลกอาทิเช่น Techcomp,Scion,Hitachi รวมถึงทีมพัฒนาจากบริษัทผู้ผลิตเพื่อเป็นฝ่ายสนับสนุนให้พันธกิจของลูกค้าสามารถบรรลุสู่ความสำเร็จ

      ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารที่ตั้งใจพัฒนาบริษัทฯ และบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของบริษัทฯ ทุกแห่งที่เป็นลูกค้าของเราด้วยศักยภาพ ความพร้อมและความซื่อสัตย์ในคุณภาพที่บริษัทบางกอกไซเอนซ์อินโนเวชั่นเทคโนโลยีจำกัดมีต่อลูกค้าและด้วยปรัชญานี้บริษัทฯมั่นใจว่าเราจะเป็นหุ้นส่วนในความสำเร็จของลูกค้าของเราตลอดไป